FPC Sp. z o.o.

jest firmą usługowo - produkcyjno - handlową.

FPC Spółka z o.o. została założona w 2006 roku, a zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 11 stycznia 2007 roku pod numerem KRS 0000268961. Kapitał podstawowy Spółki wynosi 50.000 złotych i dzieli się na 500 udziałów po 100 złotych każdy.

Od powstania do sierpnia 2012 roku firma spółki brzmiała „EUROCHEM” Spółka z o.o.,a przedmiotem działalności był handel koksem wielkopiecowym i opałowym.

Dnia 01 sierpnia 2012 roku, wszystkie 100% udziałów spółki zostały zakupione przez Fundację Projekt Champion.

Na stanowisko Prezesa Zarządu powołano Panią Ewę Wanecką, a na Prokurenta - Dyrektora Generalnego Pana Marka Sitarza. Zmieniono również nazwę firmy na FPC Spółka z o.o., co spowodowane było zmianą i rozszerzeniem profilu działalności o import na zlecenie, handel wyrobami hutniczymi, handel metalami kolorowymi, kompleksowe dostawy materiałów wsadowych dla przemysłu hutniczego i odlewniczego oraz obrót wierzytelnościami.

W czerwcu 2014 roku Spółka utworzyła Zakład Prefabrykacji Stali Zbrojeniowej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 25.

Spółka działa na terenie Unii Europejskiej, posiada swojego przedstawiciela w Chinach oraz na terenie państw członkowskich WNP.

Misją FPC Sp. z o.o. jest stały rozwój w obszarze oferowanych usług i handlu w taki sposób, aby dla Klientów być jak najbardziej przyjazną firmą pod względem obsługi, jakości oferowanych towarów w atrakcyjnych cenach oraz szybko reagującą na oczekiwania rynku.